Studieuppehåll och studieavbrott

Från och med andra terminen kan studerande på Ekonomie kandidatprogrammet samt våra magister- och masterprogram beviljas studieuppehåll. Om du ansöker om studieuppehåll på grund av sjukdom, graviditet eller militärtjänstgöring är du garanterad uppehåll. 

Studieuppehåll

Du kan beviljas studieuppehåll för att till exempel göra omtentor, arbeta eller bedriva breddningsstudier. Totalt två terminers uppehåll beviljas och endast hela terminer. Då magister- och masterprogrammen följer en låst studiegång ges endast ett uppehåll om totalt två terminer.

Du lämnar in ansökan till studievägledningen på kandidanivå eller masternivå senast tre veckor efter terminsstart. Har det gått mer än tre veckor på den aktuella terminen kan inte studieuppehåll beviljas.

Du återupptar dina studier genom att söka kurser till nästa termin. Vill du förlänga uppehållet måste du lämna in en ny ansökan (gäller Ekonomie kandidatprogrammet). Studieuppehåll medför att du står kvar på samma termin inom programmet och att urvalet till respektive termin sker efter terminstillhörighet, det vill säga dina aktiva terminer inom programmet.

För utlandsstudier via Företagsekonomiska institutionen beviljas ej studieuppehåll. Vid två terminers utbyte via Internationella kansliet får du ansöka om en termins studieuppehåll (gäller Ekonomie kandidatprogrammet).

Studieavbrott

Begär du studieavbrott avsäger du dig din plats på programmet. Detta innebär att du inte längre kan studera på programmet och för att slutföra dina studier måste du söka till programmet på nytt och konkurrera om en plats med övriga sökande.

Etappavgång för att ta en magisterexamen

Vill du avbryta det tvååriga masterprogrammet för att ta en magisterexamen om 60 hp ska du lämna in en begäran om studieavbrott. Under "orsak" anger du ettårig magister. Ansökan ska vara inlämnad till studievägledningen på masternivå senast den 15 oktober.

Blanketter

Blanketten fylls i online och mejlas till studievägledningen, vilkas e-postadress anges på blanketten.

Ansökningsblankett för studieuppehåll/studieavbrott kandidatnivå

Ansökningsblankett för studieuppehåll/studieavbrott masternivå