Företagsekonomiska institutionen

Terminstider

Varje läsår är uppdelat i två terminer som vardera är uppdelade i fyra läsperioder. Studerar man i normal studietakt läser man 30 högskolepoäng (hp) per termin vilket gör att man under en läsperiod normalt studerar 7,5 hp. 

Terminstider läsåret 2017/2018

Höstterminen 2017

 • Period 1, 28 aug - 27 sep
 • Period 2, 28 sep - 29 okt
 • Period 3, 30 okt - 3 dec
 • Period 4, 4 dec - 14 jan

Vårterminen 2018

 • Period 1, 15 jan - 18 feb
 • Period 2, 19 feb - 25 mar
 • Period 3, 26 mar - 1 maj
 • Period 4, 2 maj - 3 jun
   

TERMINSTIDER LÄSÅRET 2018/2019

Höstterminen 2018

 • Period 1, 3 sept - 3 okt
 • Period 2, 4 okt - 7 nov
 • Period 3, 8 nov - 9 dec
 • Period 4, 10 dec - 20 jan

Vårterminen 2019

 • Period 1, 21 jan - 20 feb
 • Period 2, 21 feb - 24 mar
 • Period 3, 25 mar - 5 maj
 • Period 4, 6 maj - 9 jun