Terminstider

Varje läsår är uppdelat i två terminer som vardera är uppdelade i fyra läsperioder. Studerar man i normal studietakt läser man 30 högskolepoäng (hp) per termin vilket gör att man under en läsperiod normalt studerar 7,5 hp. 

TERMINSTIDER LÄSÅRET 2018/2019

Höstterminen 2018

 • Period 1, 3 sept - 3 okt
 • Period 2, 4 okt - 7 nov
 • Period 3, 8 nov - 9 dec
 • Period 4, 10 dec - 20 jan

Vårterminen 2019

 • Period 1, 21 jan - 20 feb
 • Period 2, 21 feb - 24 mar
 • Period 3, 25 mar - 5 maj
 • Period 4, 6 maj - 9 jun

Terminstider läsåret 2019/2020

Höstterminen 2019

 • Period 1, 2 sept - 2 okt
 • Period 2, 3 okt - 5 nov
 • Period 3, 6 nov - 8 dec
 • Period 4, 9 dec - 19 jan

Vårterminen 2020

 • Period 1, 20 jan - 19 feb
 • Period 2, 20 feb - 25 mars
 • Period 3, 26 mars - 30 april
 • Period 4, 1 maj - 7 juni