Tillgodoräknande del av kurs

Vanligtvis avslutas oavslutade kurser genom en omtentamen. Om kursen är nedlagd kan det vara aktuellt med tillgodoräknande del av kurs. Endast kurser som examineras med delprov kan tillgodoräknas. Del av kurs som har löpande examination med ett slutbetyg kan inte tillgodoräknas. För att en kurs ska kunna tillgodoräknas måste innehållet motsvara det du läst hos oss. Hela kurser ersätts inte.

Ansökan om tillgodoräknande lämnas till studievägledningen. Du ska bifoga:

  • Ansökningsblankett
  • Studieintyg över kursen, både på svenska och engelska
  • Kursplan med litteraturlista

​Beslut om tillgodoräknande av del av kurs fattas av den lärare som är examinator på kursen. För att en bedömning ska göras måste man vara antagen och registrerad på kursen i Uppsala.

Information om hur du avslutar pågående kurser får du av vår studentexpedition.

Blankett om TG del av kurs