Företagsekonomiska institutionen

Uppsamlingsexamination och nedlagda kurser

Innehåll:

När en kurs läggs ned som har uppdelad examination vari ingår en tentamen ges möjlighet att göra uppsamlingsexamination vid tre tillfällen fördelade på tre separata tillfällen. Nedan listas kurser där det fortfarande ges möjlighet till uppsamlingsexamination.

Företagsekonomi A-nivå

2FE154 Redovisning och kalkylering 15 hp (gavs sista gången Vt16)
2FE153 Redovisning och kalkylering A 15 hp 

Redovisningsdelen 9 hp:

 • Sista uppsamlingstillfället har passerat.

Kalkyleringsdelen 6 hp:

Ytterligare två uppsamlingstentor kommer att ges på kalkyleringsdelen av kursen.

 • 16 februari 2018 Tentamensanmälning görs via Studentportalen senast 12 dagar innan tentamenstillfället.  
 • I juni 2018 (en vardag mellan 08:00 och 19:00). Tentamensanmälning görs via Studentportalen senast 12 dagar innan tentamenstillfället.

Anmälan till uppsamlingstentorna på A-nivå
Under dessa perioder kommer du som läste Redovisning och kalkylering 15 hp att kunna anmäla dig till höstens uppsamlingstentor i Studentportalen:

 • 4 januari - 4 februari till Kalkyleringstentan som ges den 16 februari.

Dessa uppsamlingstentor ges på kursmaterialet från Vt16, se vår hemsida för litteraturlista. Kontakta info@fek.uu.se om du vill kunna se kurssidan i PingPong från Vt16.

Företagsekonomi avancerad nivå

2FE848 Advanced Analysis in Organisation Studies

The course will be examined over a few days with the following start dates:

 • Tuesday 8 Januari, 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than Thursday 27 December, 2017.
 • Monday 1 June 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than Monday 20 May, 2018.

2FE856/8FE856 Advanced Company Valuation

 • Saturday 3 February, 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than Monday 22 January, 2018.
 • Friday 27 April, 2018 Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than Sunday 15 April, 2018.

2FE806/8FE806 Business Strategy

 • Friday 2 March, 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than Sunday 18 February, 2018.
 • Thursday 4 May 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than Sunday 22 April, 2018.

2FE826/8FE826 Cross Cultural Management

 • Wednesday 24 January, 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than Friday 12 January, 2017.
 • Wednesday 18 April 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than Friday 6 April, 2018.

2FE834/8FE834 Funding, Accounting and Control in Banks

The dates will be updated no later than 5 weeks before the exam.

 • 11 January 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than 30 December 2017.
 • May 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than 12 days before the exam.
 • August 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than 12 days before the exam.

2FE825/8FE825 Industrial Marketing

 • Thursday 11 January, 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than Saturday 30 December, 2017.
 • Monday 20 August 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than Wednesday 8 August, 2018.

2FE808/8FE808 Internationalisation Strategy

There will be three possibilities to terminate the course. Each exam will consist of three tests:

 • one that has to be written at the university (salstenta)
 • one article review assignment
 • a Case

Information about the other two parts will be given after the written test has been done.

Preliminary the second chance to do this will start with a written test around the start of February 2018. The exact date has not yet been decided.

Registration for an examination should be sent by e-mail to info@fek.uu.se. Be specific regarding what examination date you are making a registration for.

2FE852 Investigating International Business

 • Wednesday 14 February, 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than 2 February 2018.
 • Monday 17 September, 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than 5 September 2018.

2FE804/8FE804 Management, Analysis and Action

 • Saturday 17 February, 2018 kl. 9-13. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.seno later than Monday 5 February, 2018.
 • Saturday 28 April, 2018 kl. 9-13. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.seno later than Monday 16 April, 2018.

2FE846/8FE846 Management Controlling

 • Saturday 17–27 February, 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than Monday 5 February, 2018.
 • Saturday 28 April – 8 May, 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than Monday 16 April, 2018.

2FE809/8FE809 Managing Contemporary Organisations

 • Tuesday 6 February, 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than Thursday 26 January, 2018.
 • Monday 1 October 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than Monday 19 September, 2018.

2FE816 Managing the MNC: Structure, Control and Influence

 • Wednesday 7 February, 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than 26 January 2018.
 • Monday 1 September, 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than 29 August 2018.

2FE849/8FE849 Marketing Research

 • Thursday 15 February, 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than Saturday 3 February, 2018.
 • Thursday 25 October 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than Saturday 13 October, 2018.

2FE857 Organisations in a Global Society

The course will be examined over a few days with the following start dates:

 • Monday 28 May, 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than Wednesday 16 May, 2017.

2FE805/8FE805 The International firm in a Global Economy

 • Thursday 1 February, 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than 20 Januar 2018.
 • Saturday 3 September, 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than 22 August 2018.

2FE847/8FE847 The Role and Techniques of a Controller

 • Saturday 10 March, 2018 kl. 9-13. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than Monday 26 February, 2018.
 • Saturday 19 May, 2018 kl. 9-13. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than Monday 7 May, 2018.

Anmälan

Anmälan sker i Studentportalen senast 12 kalenderdagar innan skrivningsdatumet, om inte annat anges. Om du inte har anmält dig får du inte tentera. Har du inte tillgång till Studentportalen kontakta expeditionen på företagsekonomiska institutionen:
E-post: info@fek.uu.se 
Telefon: 018- 471 1976

Nedlagda kurser

Nedlagda kurser som ej längre går att avsluta:

Gavs för sista gången Ht14
2FE863 Auditing regulation 7,5 hp
2FE838 Internal Auditing 7,5 hp
2FE836 Public Sector Accounting and Auditing 7,5 hp
2FE862 Responsibility Analysis 7,5 hp

Gavs för sista gången Ht14
2HR129 Börs- och värdepappersrätt 15 hp

Gavs för sista gången Vt14
2FE254 Ekonomisk styrning 15 hp
2FE425 Accounting Issues, 15 hp
2FE426 Marketing, Organisation and International Business 15 hp