Uppsamlingsexamination och nedlagda kurser

Innehåll:

När en kurs läggs ned som har uppdelad examination vari ingår en tentamen ges möjlighet att göra uppsamlingsexamination vid tre tillfällen fördelade på tre separata tillfällen. Nedan listas kurser där det fortfarande ges möjlighet till uppsamlingsexamination.

Handelsrätt

2HR121 Arbetsrätt II
(salsskrivning för studenter från HT16 och tidigare)

 • Tillfälle 3/3: 23 februari 2019 kl. 9-15
  Tentamensanmälan skickas via e-post till info@fek.uu.se senast 2 februari 2019.

Företagsekonomi kandidatnivå

2FE024 Ekonomi, redovisning och analys 15 hp

 • Tillfälle 3/3: Tentamen ca augusti 2019 (En lördag, men dag och datum ej klart) Tentamensanmälning görs via Studentportalen senast 12 dagar innan tentamenstillfället.

8FE400 Marknad och organisation (uppdragsutbildning), 15 hp
(gavs sista gången Vt15)

 • Tillfälle 1/3 Tentamen 17 augusti 2019
  Tentamensanmälan skickas via e-post till info@fek.uu.se senast 5 augusti 2019.
 • Tillfälle 2/3 Under 2020 - datum ej satt
 • Tillfälle 3/3 Under 2020/2021 - datum ej satt

Övriga kurser

Beslut har fattats om att ett flertal av institutionens äldre kurser ska läggas ned. Med anledning av detta kommer tre uppsamlingsprov att erbjudas, på kurserna som finns i filen nedan. Anmälan till dessa är obligatorisk och ska göras via e-post under perioderna som anges nedan. Observera den tidiga anmälningstiden till uppsamlingstillfällena.

Aktuella kurser

Tidpunkter för uppsamlingsproven anges nedan (om ej annat anges i den bifogade filen):

 • Tillfälle 3/3: En lördag i augusti 2019.
 • Obligatorisk anmälan till info@fek.uu.se under perioden 190401-190501

Företagsekonomi avancerad nivå

2FE890 Foundations of Entrepreneurship, 7,5 hp

 • Tillfälle 2/3: Ht2019 - datum ej fastställt
 • Tillfälle 3/3: Vt 2020 - datum ej fastställt

2FE893 Managing the Growing Firm I, 7,5 hp

 • Tillfälle 2/3: Ht 2019 - datum ej fastställt
 • Tillfälle 3/3: Vt 2020 - datum ej fastställt

2FE894 Managing the Growing Firm II, 7,5 hp

 • Tillfälle 2/3: Ht 2019 - datum ej fastställt
 • Tillfälle 3/3: Vt 2020 - datum ej fastställt

2FE898 Organisation Theory, 7,5 hp

 • Tillfälle 2/3: Ht2019 - datum ej fastställt
 • Tillfälle 3/3: Vt 2020 - datum ej fastställt

2FE899 Reading Course in Organisation Theory, 7,5 hp

 • Tillfälle 2/3: Ht 2019 - datum ej fastställt
 • Tillfälle 3/3: Vt 2020 - datum ej fastställt

2FE892 Successful Communication, 7,5 hp

 • Tillfälle 2/3: Ht 2019 - datum ej fastställt
 • Tillfälle 3/3: Vt 2020 - datum ej fastställt

Anmälan

Anmälan sker i Studentportalen senast 12 kalenderdagar innan skrivningsdatumet, om inte annat anges. Om du inte har anmält dig får du inte tentera. Har du inte tillgång till Studentportalen kontakta expeditionen på företagsekonomiska institutionen:
E-post: info@fek.uu.se 
Telefon: 018- 471 1976

Nedlagda kurser

Nedlagda kurser som ej längre går att avsluta:

Gavs för sista gången Vt16
2HR111 Allmän rättskunskap och arbetsrätt (Vt16 och tidigare)
2FE154 Redovisning och kalkylering 15 hp
2FE153 Redovisning och kalkylering A 15 hp
2FE848 Advanced Analysis in Organisation Studies
2FE806/8FE806 Business Strategy
2FE826/8FE826 Cross Cultural Management
2FE834/8FE834 Funding, Accounting and Control in Banks
2FE825/8FE825 Industrial Marketing
2FE808/8FE808 Internationalisation Strategy
2FE852 Investigating International Business
2FE804/8FE804 Management, Analysis and Action
2FE846/8FE846 Management Controlling
2FE809/8FE809 Managing Contemporary Organisations
2FE816 Managing the MNC: Structure, Control and Influence
2FE849/8FE849 Marketing Research
2FE857 Organisations in a Global Society
2FE805/8FE805 The International firm in a Global Economy
2FE847/8FE847 The Role and Techniques of a Controller

Gavs för sista gången Ht14
2FE863 Auditing regulation 7,5 hp
2FE838 Internal Auditing 7,5 hp
2FE836 Public Sector Accounting and Auditing 7,5 hp
2FE862 Responsibility Analysis 7,5 hp

Gavs för sista gången Ht14
2HR129 Börs- och värdepappersrätt 15 hp

Gavs för sista gången Vt14
2FE254 Ekonomisk styrning 15 hp
2FE425 Accounting Issues, 15 hp
2FE426 Marketing, Organisation and International Business 15 hp