Företagsekonomiska institutionen

Uppsamlingsexamination och nedlagda kurser

Innehåll:

När en kurs läggs ned som har uppdelad examination vari ingår en tentamen ges möjlighet att göra uppsamlingsexamination vid tre tillfällen fördelade på tre separata tillfällen. Nedan listas kurser där det fortfarande ges möjlighet till uppsamlingsexamination.

Handelsrätt

2HR121 Arbetsrätt II
(salsskrivning för studenter från HT16 och tidigare)

 • Fredag 24 augusti 2018. Tentamensanmälan skickas via e-post till info@fek.uu.se senast söndag 12 augusti 2018.

Företagsekonomi kandidatnivå

2FE024 Ekonomi, redovisning och analys 15 hp

Tre uppsamlingsprov kommer att ges.

 • 25 augusti 2018 Tentamensanmälning görs via Studentportalen senast 12 dagar innan tentamenstillfället. Anmälan öppen 180613-180813.
 • Ca februari 2019 (En lördag, men dag och datum ej klart) Tentamensanmälning görs via Studentportalen senast 12 dagar innan tentamenstillfället.
 • Ca augusti 2019 (En lördag, men dag och datum ej klart) Tentamensanmälning görs via Studentportalen senast 12 dagar innan tentamenstillfället.

Övriga kurser

Beslut har fattats om att ett flertal av institutionens äldre kurser ska läggas ned. Med anledning av detta kommer tre uppsamlingsprov att erbjudas, på kurserna som finns i filen nedan. Anmälan till dessa är obligatorisk och ska göras via e-post under perioderna som anges nedan. Observera den tidiga anmälningstiden till uppsamlingstillfällena.

Aktuella kurser

Datum för dessa uppsamlingsprov är ej klara men de planeras att ges vid följande tillfällen (om ej annat anges i den bifogade filen):

 • Lördag 11 augusti 2018. Sista anmälningsdag har passerat.
 • En lördag i februari 2019.
  Obligatorisk anmälan till info@fek.uu.se under perioden 181101-181201
 • En lördag i augusti 2019.
  Obligatorisk anmälan till info@fek.uu.se under perioden 190401-190501

Företagsekonomi avancerad nivå

2FE834/8FE834 Funding, Accounting and Control in Banks

The dates will be updated no later than 5 weeks before the exam.

 • Friday 10 August 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than 12 days before the exam.

2FE825/8FE825 Industrial Marketing

 • Monday 20 August 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than Wednesday 8 August, 2018.

2FE808/8FE808 Internationalisation Strategy

There will be three possibilities to terminate the course. Each exam will consist of three tests:

 • one that has to be written at the university (salstenta)
 • one article review assignment
 • a Case

Information about the other two parts will be given after the written test has been done.

The third chance to do this will start with a written test Saturday 1 September 2018.

Registration for an examination should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than 20 August 2018. Be specific regarding what examination date you are making a registration for.

2FE852 Investigating International Business

 • Monday 17 September, 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than Wednesday 5 September 2018.

2FE809/8FE809 Managing Contemporary Organisations

 • Monday 1 October 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than Wednesday 19 September, 2018.

2FE816 Managing the MNC: Structure, Control and Influence

 • Monday 10 September, 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than Wednesday 29 August 2018.

2FE849/8FE849 Marketing Research

 • Thursday 25 October 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than Saturday 13 October, 2018.

2FE805/8FE805 The International firm in a Global Economy

 • Monday 3 September, 2018. Registration about participation should be sent by e-mail to info@fek.uu.se no later than Wednesday 22 August 2018.

Anmälan

Anmälan sker i Studentportalen senast 12 kalenderdagar innan skrivningsdatumet, om inte annat anges. Om du inte har anmält dig får du inte tentera. Har du inte tillgång till Studentportalen kontakta expeditionen på företagsekonomiska institutionen:
E-post: info@fek.uu.se 
Telefon: 018- 471 1976

Nedlagda kurser

Nedlagda kurser som ej längre går att avsluta:

Gavs för sista gången Vt16
2FE154 Redovisning och kalkylering 15 hp
2FE153 Redovisning och kalkylering A 15 hp
2FE826/8FE826 Cross Cultural Management
2FE804/8FE804 Management, Analysis and Action
2FE847/8FE847 The Role and Techniques of a Controller
2FE857 Organisations in a Global Society
2FE846/8FE846 Management Controlling
2FE806/8FE806 Business Strategy
2FE848 Advanced Analysis in Organisation Studies

Gavs för sista gången Ht14
2FE863 Auditing regulation 7,5 hp
2FE838 Internal Auditing 7,5 hp
2FE836 Public Sector Accounting and Auditing 7,5 hp
2FE862 Responsibility Analysis 7,5 hp

Gavs för sista gången Ht14
2HR129 Börs- och värdepappersrätt 15 hp

Gavs för sista gången Vt14
2FE254 Ekonomisk styrning 15 hp
2FE425 Accounting Issues, 15 hp
2FE426 Marketing, Organisation and International Business 15 hp