Funktionsnedsättning

Kategori Ekonomie kandidatprogrammet Fristående kurs

Uppsala universitet arbetar med visst stöd till studenter med funktionsnedsättning. Det kan till exempel gälla läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättning, synnedsättning, rörelsehinder eller kroniska sjukdomar. Du har möjlighet att få exempelvis anteckningshjälp under föreläsningar, teckenspråkstolk, kurslitteraturen som talböcker, göra skrivningen i enskilt rum samt få längre tid vid tentamen.

För att få stöd

  1. Kontakta Uppsala universitets centrala samordnare för studenter med funktionsnedsättning, för att få ett intyg från dem.
  2. Kontakta oss på institutionen så snart som möjligt för att säkerställa att du får det stöd du behöver. Boka ett möte och ta med intyget från samordnarna. Kontaktperson är emelie.schmidt_wikborg@fek.uu.se.

Viktigt att tänka på/Du som redan har ett intyg

  • Om du behöver sitta i enskilt rum vid tentamen, kontakta oss i god tid före tentatillfället för att säkerställa att du får ett enskilt rum bokat för dig. Mejla emelie.schmidt_wikborg@fek.uu.se.
  • Observera att biblioteket behöver sex veckor för att hinna läsa in ny kurslitteratur. Kontakta därför Ekonomikums bibliotek (tel: 018-471 1460) så snart som möjligt med aktuell litteraturlista.

Länkar

Visa alla inlägg