Företagsekonomiska institutionen

Utlandsstudier

Är du sugen på att uppleva mer av världen? Vill du bredda din internationella erfarenhet? Företagsekonomiska institutionen har samarbete med ca 40 universitet i ett 20-tal länder.

Vem kan söka?

Utbytesplats genom Företagsekonomiska institutionen kan sökas av alla vid Uppsala universitet som är antagna till Ekonomie kandidatprogrammet, våra tvååriga masterprogram eller till studier i företagsekonomi som fristående kurs. Studerande vid andra program där företagsekonomi ingår kan också söka. Om du planerar att läsa Företagsekonomi under utbytet är det via oss du ska söka, då vi har utbyte med Business Schools. Samtliga behörighetskriterier samt urval.

Vill du däremot läsa valfria kurser finns det generella avtal som Universitetet har, vilka är öppna för alla studenter vid universitetet. Det är Internationella kansliet som administrerar dessa utbyten. Deras ansökningsperioder och urvalsregler skiljer sig dock åt från våra.

Vart kan du åka?

Vi har samarbete med ca 40 olika universitet i ett 20-tal länder runt om i världen. Vi erbjuder utbytesplatser både i Europa, Asien och Nordamerika. Våra utbyten är främst med olika Business Schools varför vi förutsätter att du tänker läsa företagsekonomi under ditt utbyte. I den mån det är möjligt kan du dock läsa någon kurs i ett relaterat ämne.

SÅ HÄR SÖKER DU

Det finns två ansökningsomgångar för studenter på kandidatnivå; januari-februari och augusti-september. För studenter på något av institutionens masterprogram sker ansökan i januari-februari. Utbyte söks för en termin under direkt följande termin.
Antalet platser och tillgängliga universitet varierar i de olika ansökningsomgångarna.

Ansökningsprocessen för kandidatstudenter

Ansökningsprocessen för masterstudenter (engelsk text)

Erbjuden plats

Vilka som erbjuds en utbytesplats anslås efter stängd ansökningsomgång tillsammans med instruktioner om hur du tackar ja eller nej till erbjuden plats. Om du tackar ja skriver du under en överenskommelse om utbytesstudier. Vänligen notera att överenskommelsen är bindande och då du registrerats på utbyte kommer du inte att bli antagen till kurser vid Uppsala universitet under samma termin. När du tackat ja och lämnat in din överenskommelse nominerar vi dig till partneruniversitetet och därefter tar du själv över kontakten med utbytesuniversitetet.

Erbjuden plats

Restuttagning

I de fall då inte alla platser tilldelats ges de studenter som har sökt utbyte inom deadline men inte blivit erbjudna ett av sina sju val samt studenter som valt att tacka nej till sin tilldelade plats möjligheten att lämna in en ny prioriteringslista för att ansöka om restplatser. Om du har avsagt dig en erbjuden plats och väljer att söka i restuttagningen kommer du därmed att delta i en helt ny sökomgång och väljer därför bort den plats som du tidigare tilldelats och garanteras inte heller en ny plats. Platser för restuttagning anslås i enlighet med datum publicerade på platslistan.

Förhandsbesked

Om du ska åka utomlands och studera kurser i företagsekonomi är det viktigt att du får ett förhandsbesked för kurserna så att du vet att du kan tillgodoräkna dig dem när du kommer hem. Det som bedöms är på vilken nivå kurserna är, att ämnet är Företagsekonomi och att de inte överlappar de kurser du läst vid Uppsala universitet tidigare.

Förhandsbesked utfärdas endast till studenter som är antagna till utbytesstudier och endast innan en kurs påbörjas. Några av våra partneruniversitet vill att de definitiva kurserna väljs i god tid innan terminen börjar men flertalet tillämpar en add/drop period vid terminsstart. Först när du bestämt vilka kurser du vill läsa begär du att få förhandsbesked. Du ska heller inte begära förhandsbesked förrän tidigast två till tre veckor innan slutgiltigt kursval hos partneruniversitetet. 

Handläggningstiden för förhandsbesked är två till tre veckor. Vid behov, inkludera högst två extrakurser som du är intresserad av att läsa.

Åker du på utbyte genom Internationella Kansliet och avser läsa biämnen rekommenderar vi att du är noga i ditt val av kurser. Bedömning av företagsekonomiska kurser lästa på utbyte görs inte gentemot framtida kurser som du önskar läsa. Vi råder dig därför att vara noga med att välja kurser under ditt utbyte som är inom ett annat ämnesområde än eventuella kurser inom företagsekonomi som du avser läsa då du kommer hem för att undvika överlapp av kurser. 

Alla frågor gällande tillgodoräknande av kurserna ska skickas till examensenheten.

Ansökan om förhandsbesked

Nedanstående uppgifter skickas till forhandsbesked@fek.uu.se

  • Namn och personnummer.
  • Utländskt universitet och planerad utbytestermin.
  • Vilken nivå du ska läsa på.
  • Kursnamn, kurskod och kursbeskrivning som pdf fil eller direktlänk till varje kurs.
  • Kursvalsprocess, datum samt eventuell add/drop period.

Efter utbytet

För att avsluta ditt utbyte måste du skriva en reseberättelse, tillgodoräkna dig dina utbytesstudier samt ansöka om CSN.

Efter utbytet

FAQ

Har du frågor om utbytesstudier? Vi har samlat vanliga frågor på ett ställe, så titta där innan du kontaktar International Mobility Office, kanske hittar du svaret på dina frågor.

FAQ

Kontakta International Mobility Office

Mottagningstider: Mån, Tis, Tors 10-12, Ons 12.30-14.30
Adress: Kyrkogårdsgatan 10, Ingång C

E-post: outgoing@fek.uu.se
Telefon: 018-471 1407 (EU/EES), 018-471 6801 (utanför EU)