Företagsekonomiska institutionen

Doktorandkurser

Kursstruktur 

Utbudet består av tre block (7,5 hp); metod-, ämnes-, specialkurser. Metod- och ämneskurserna återkommer normalt var tredje termin. Specialblocket avser temporära kurser som avspeglar aktuella forskningsprojekt/intressen. Obligatorisk kursdel för institutionens doktorander omfattar kurser enligt SUBS-programmet. Även forskarskolorna Management och IT (MIT), den nordiska forskarskolan Nord-IB (International Business) samt FIRE (The Research School in Accounting) ger kurser som läses av våra doktorander.

SUBS-programmet (Stockholm Uppsala Business Studies) är ett obligatoriskt kursprogram i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och SLU. Doktoranderna läser gemensamt fyra kurser om totalt 30 hp.

Doktorandkurser som ges under 2017/2018:

I SUBS-programmet ingår följande fyra obligatoriska doktorandkurser, vilka ges under hösterminen 2017:

  • Perspectives on Science and Research, HT2017 (7.5hp), ges i Uppsala i september (7-8, 14-15, 21-22). Kursledare: Professor Fredrik Tell. Sign up here
  • Qualitative Methods (7.5hp), ges i Uppsala i sept-okt (28-29 sept, 5-6, 12-13, 26-27 okt). Kursledare: Professor Linda Wedlin. Sign up here
  • Quantitative Methods I (7.5hp), ges på HHS i nov-dec (1, 3, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 nov och 1, 5 dec). Kursledare: Rickard Sandberg, HHS. Hänvisning till HHS.
  • Research Process (7.5hp), ges på HHS (start 1 dec, mer info kommer). Kursledare: Professor Udo Zander, HHS. Hänvisning till HHS

Övriga doktorandkurser som ges under 2017/2018:

  • Introduction to Multivariate Statistics (7.5hp), ges i Uppsala VT 2018. Kursledare: Professor James Sallis. Mer information kommer under hösten. Sign up here
  • Management, Organization and IT (7.5hp), ges i Uppsala VT 2018. Kursledare: Docent Jan Lindvall. Mer information kommer under hösten. Sign up here

Anmälan 

För att anmäla sig se anmälningslänk vid respektive kursbeskrivning.  Vid frågor kontakta forskarutbildningsadministratören Elisabeth Hallmén.

Doktorander från andra lärosäten är välkomna att delta i mån av plats. Kursavgift tas ut för alla doktorander, förutom de som tillhör universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala (s k U6-nätverket), Forskarskolan Management och IT, och Handelshögskolan i Stockholm. Kursavgift för övriga är 5.000 kr/doktorand. Anmälan till doktorandkurs

Länkar till doktorandkurshemsidor vid andra universitet

Handelshögskolan i Stockholm: HHS
Stockholms universitet, Stockholm Business School: SBS
Göteborgs universitet; Handelshögskolan