Företagsekonomiska institutionen

Doktorandkurser

Kursstruktur 

Utbudet består av tre block (7,5 hp); metod-, ämnes-, specialkurser. Metod- och ämneskurserna återkommer normalt var tredje termin. Specialblocket avser temporära kurser som avspeglar aktuella forskningsprojekt/intressen. Obligatorisk kursdel (30hp) för institutionens doktorander omfattar kurser enligt SUBS-programmet. Även forskarskolorna Management och IT (MIT), nordiska forskarskolan Nord-IB (International Business) samt FIRE (The Research School in Accounting) ger kurser som läses av våra doktorander.

SUBS-programmet (Stockholm Uppsala Business Studies) är ett obligatoriskt kursprogram i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och SLU. Doktoranderna läser gemensamt fyra kurser om totalt 30 hp.

Doktorandkurser som erbjuds 2017/2018:

SUBS-programmet ingår följande fyra obligatoriska doktorandkurser, vilka ges under hösterminen 2017:

  • Perspectives on Science and Research, HT2017 (7.5hp), ges i Uppsala i september (7-8, 14-15, 21-22). Kursledare: Professor Fredrik Tell.
  • Qualitative Methods (7.5hp), ges i Uppsala i sept-okt (28-29 sept, 5-6, 12-13, 26-27 okt). Kursledare: Professor Linda Wedlin.
  • Quantitative Methods I (7.5hp), ges på HHS i nov-dec (1, 3, 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 nov och 1, 5 dec). Kursledare: Rickard Sandberg, HHS. Hänvisning till HHS.
  • Research Process (7.5hp), ges på HHS (start 1 dec). Kursledare: Professor Udo Zander, HHS. Hänvisning till HHS

Övriga doktorandkurser som erbjuds 2017/2018:

VÅRTERMINEN 2018:

Anmälan 

För att anmäla sig se anmälningslänk vid respektive kursbeskrivning.  Vid frågor kontakta forskarutbildningsadministratören Elisabeth Hallmén.

Doktorander från andra lärosäten är välkomna att delta i mån av plats. Kursavgift tas ut för alla doktorander, förutom de som tillhör universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala (s k U6-nätverket), Forskarskolan Management och IT, och Handelshögskolan i Stockholm. Kursavgiften är 5.000 kr/doktorand. Anmälan till doktorandkurs

Länkar till doktorandkurshemsidor vid andra universitet

Handelshögskolan i Stockholm: HHS
Stockholms universitet, Stockholm Business School: SBS
Göteborgs universitet; Handelshögskolan