Doktorandkurser

Kursstruktur 

Utbudet består av tre block (7,5 hp); metod-, ämnes-, specialkurser. Metod- och ämneskurserna återkommer normalt var tredje termin. Specialblocket avser temporära kurser som avspeglar aktuella forskningsprojekt/intressen. Obligatorisk kursdel (30hp) för institutionens doktorander omfattar kurser enligt SUBS-programmet. Även forskarskolorna Management och IT (MIT), nordiska forskarskolan Nord-IB (International Business) samt FIRE (The Research School in Accounting) ger kurser som läses av våra doktorander.

SUBS-programmet (Stockholm Uppsala Business Studies) är ett obligatoriskt kursprogram i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Doktoranderna läser gemensamt fyra kurser om totalt 30 hp.

Doktorandkurser som erbjuds 2018/2019:

I SUBS-programmet ingår följande fyra obligatoriska doktorandkurser, vilka ges under HÖSTTERMINEN 2018:

 • Perspectives on Science and Research (7.5hp), ges i Uppsala med start 6 september 2018. Kursledare: Professor Fredrik Tell. Kursen är obligatorisk inom Forskarskolan MIT men andra doktorander är välkomna i mån av plats. Kursen är fulltecknad.
   
 • Qualitative Methods (7.5hp), ges i Uppsala med start 27 sept 2018.  Kursledare: Professor Linda Wedlin. Kursen är fulltecknad.
   
 • Quantitative Methods I (7.5hp), ges på Handelshögskolan i Stockholm med start 1 nov 2018. Kursledare: Rickard Sandberg, HHS. Hänvisning till HHS.
   
 • Research Process (7.5hp), ges på Handelshögskolan i Stockholm med start 10 dec 2018. Kursledare: Professor Udo Zander, HHS. Hänvisning till HHS.

Övriga kurser som planeras att ges under HÖSTTERMINEN 2018 är:

 • Seminars and Thesis Work (7,5). Kursstart 3 oktober. Kursen är obligatorisk inom Forskarskolan MIT men andra doktorander är välkomna i mån av plats. Kursledare: Professor Christina Keller, Informatik och media, UU och JU.

VÅRTERMINEN 2019:

Anmälan 

För att anmäla sig se anmälningslänk vid respektive kursbeskrivning.  Vid frågor kontakta forskarutbildningsadministratören Golondrian Janke.

Doktorander från andra lärosäten är välkomna att delta i mån av plats. Kursavgift tas ut för alla doktorander, förutom de som tillhör universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala (s k U6-nätverket), Forskarskolan Management och IT, och Handelshögskolan i Stockholm. Kursavgiften är 5.000 kr/doktorand. Fyll i så fall i denna blankett: Anmälan till doktorandkurs

Länkar till doktorandkurshemsidor vid andra universitet

 • Handelshögskolan i Stockholm: HHS
 • Stockholms universitet, Stockholm Business School: SBS
 • Göteborgs universitet; Handelshögskolan

Länk till övriga kurser inom organisationsteori