Doktorandkurser

Kursstruktur 

Utbudet består av tre block (7,5 hp); metod-, ämnes-, specialkurser. Metod- och ämneskurserna återkommer normalt var tredje termin. Specialblocket avser temporära kurser som avspeglar aktuella forskningsprojekt/intressen. Obligatorisk kursdel (30hp) för institutionens doktorander omfattar kurser enligt SUBS-programmet. Även forskarskolorna Management och IT (MIT), nordiska forskarskolan Nord-IB (International Business) samt FIRE (The Research School in Accounting) ger kurser som läses av våra doktorander.

SUBS-programmet (Stockholm Uppsala Business Studies) är ett obligatoriskt kursprogram i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm (HHS) och Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Doktoranderna läser gemensamt fyra kurser om totalt 30 hp.

Doktorandkurser som erbjuds 2019/2020:

I SUBS-programmet ingår följande fyra obligatoriska doktorandkurser:

 • Methods for Empirical Analysis I - PHD607 (7,5 hp), ges på Handelshögskolan i Stockholm med start 1 november 2018. Kursledare: Docent Richard Sandberg.
   
 • The Research Process - PHD200 (7,5 hp), ges på Handelshögskolan i Stockholm med start 17 december 2018. Kursledare: Professor Udo Zander.

Övriga kurser HÖSTEN 2019:

 • Efter doktorsexamen. Karriärer och forskning i akademi och samhälle (7,5 hp) ges i Uppsala 1/10 - 17/12 2019. Kursledare: Professor Kerstin Sahlin. Kursen är öppen för doktorander som har slutfört minst ett år av doktorandutbildningen. Anmälan är öppen fram till 15/6.
   
 • Accounting Classics (7,5 hp) Kurs inom forskarskolan FIRE ges vid GU, HHS, SU och UU 3/10 - 28/11 2019. Kursledare: Professor Fredrik Nilsson. Kursen är i mån av plats öppen även för övriga doktorander. Anmälan är öppen fram till 1/9.

Doktorandkurser som erbjuds 2018/2019:

VÅREN 2019:

Anmälan 

För att anmäla sig se anmälningslänk vid respektive kursbeskrivning.  Vid frågor kontakta forskarutbildningsadministratören Golondrian Janke.

Doktorander från andra lärosäten är välkomna att delta i mån av plats. Kursavgift tas ut för alla doktorander, förutom de som tillhör universiteten i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå och Uppsala (s k U6-nätverket), Forskarskolan Management och IT, och Handelshögskolan i Stockholm. Kursavgiften är 5.000 kr/doktorand. Fyll i så fall i denna blankett: Anmälan till doktorandkurs

Länkar till doktorandkurshemsidor vid andra universitet

 • Handelshögskolan i Stockholm: HHS
 • Stockholms universitet, Stockholm Business School: SBS
 • Göteborgs universitet; Handelshögskolan

Länk till övriga kurser inom organisationsteori