Företagsekonomiska institutionen

Söka in till ekonomprogrammet om du har läst tidigare

Vill du läsa Ekonomie kandidatprogrammet i Uppsala måste du söka och konkurrera dig in på en plats med dina gymnasiebetyg/högskoleprov. Det finns ingen sen ingång till programmet. Du kan alltså inte "hoppa in" på den termin du befinner dig på, om du läst på ett program på en annan högskola eller universitet. Det ges heller inte förtur om du läst kurser tidigare och söker in till programmet. Allt detta innebär att du bryter studiegången redan första terminen. 

Alla som blir antagna börjar på termin 1

Alla som blir antagna börjar på termin 1 då man läser Företagsekonomi A. Inledande kurs Företagsekonomi A 30 hp bör ej ha lästs innan du söker till programmet. 

Programmet är sex terminer långt och inte kan bli kortare än fyra

Obligatoriska kurser som lästs innan antagning till programmet inkluderas inom programmet.Tidigast aktiv termin fyra inom programmet kan man läsa C-nivån inom huvudområdet. Studiegångar

Beroende på vad du har läst innan kan det vara bättre för dig att söka till våra fristående kurser. Planerar du att söka till Ekonomie kandidatprogrammet och har läst ekonomi tidigare rekommenderar vi att du alltid innan ansökan kontaktar studievägledningen på studievagledning@fek.uu.se

Om jag redan läst Företagsekonomi A?

Har du redan läst Företagsekonomi A är det ändå möjligt att påbörja programmet under förutsättning att du inte läst statistik. Vi kan ordna plats på den obligatoriska kursen Statistik för ekonomer 15 hp. Men du måste själv söka ytterligare en kurs om 15 hp som du läser resterande del av terminen. Om du tänker söka fortsättningskursen Tillämpad statistik 15 hp behöver du ett intyg för att inte bli struken. Intyget får du från oss på studievägledningen. 

Prioritera ansökan

Exempel på hur du kan prioritera kurser vid din ansökan via antagning.se om du redan läst Företagsekonomi A. Har du läst fler kurser än Företagsekonomi A kan en annan sökordning vara bättre, kontakta då studievagledningen
 

  1. Ekonomie kandidatprogrammet 
  2. ​Valfri kurs om 15 hp som ges under andra halvan av terminen.
  3. Kurs om 30 hp (ex. valfritt biämne, Nationalekonomi A, Företagsekonomi B)
  4. Kurs om 30 hp (ex. valfritt biämne, Nationalekonomi A, Företagsekonomi B)