Handelsrättsliga seminariet

  • Date: –15:00
  • Location: Ekonomikum K312 och online via Zoom
  • Website
  • Organiser: Företagsekonomiska institutionen
  • Contact person: Magnus Strand
  • Seminarium

Jonatan Schytzer (juridiska institutionen, Uppsala universitet) och Olof Wadell (företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet) inleder seminariet som har titeln: Konkursgäldenärens avtal utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv

Diskutant: Advokat Erik Danhard (Kanter Advokatbyrå)

Är du intresserad av att delta, kontakta Magnus Strand för Zoom-länk.

Varmt välkommen!
/Sektor handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen