Seminarium: "Papper, pengar och patienter - primärvården i administrationssamhället”

Sektor organisation

Anders Ivarsson-Westerberg, institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola: "Papper, pengar och patienter - primärvården i administrationssamhället”