Forskning

Vår forskning bidrar till en ökad förståelse för hur företag och andra organisationer fungerar, styrs och utvecklas i en global kontext.

Conference - Sustainable Tourism in the Digital World 24-26 Sep 2019

Institutionens forskning

Forskningen vid Företagsekonomiska institutionen är koncentrerad till fem sektorer vilka alla leds av en professor med verksamhet vid Ekonomikum i Uppsala samt på Campus Gotland i Visby. Institutionens forskning omfattar även ämnet Handelsrätt.

Institutionens forskningsvision är att bygga upp en djup kompetens inom varje sektor och att främja samspelet mellan dem. I detta arbete fokuserar vi på högkvalitativ forskning och investerar i långsiktiga forskningsinsatser förankrade i empirisk analys. Vår målsättning är att inte bara bygga vidare på, utan också att ifrågasätta och utmana, begrepp och antaganden inom etablerad forskning.

 • Entreprenörskap 
  Bedriver bred forskning inom entreprenörskapsområdet och har gjort insatser för att fokusera och fördjupa forskning inom området Corporate Entrepreneurship. 
 • Handelsrätt
  Forskningen omfattar svensk och internationell (särskilt europeisk) handelsrätt, men också till exempel hälso- och sjukvårdsrätt.
 • Internationellt företagande
  Är känd för nyskapande och inflytelserik forskning särskilt inom företags internationaliseringsprocesser, allmänt känd som Uppsalaskolan, samt ledning av multinationella företag.
 • Marknadsföring
  Fokuserar på internationella affärsrelationer och företagsnätverk i olika sammanhang.
 • Organisation
  Undersöker samhällsorganisationer och är ledande inom institutionell organisationsteori.
 • Redovisning
  Bedriver forskning inom fyra områden: extern redovisning, finansiering, ekonomistyrning samt digitalisering och företagsstyrning. 

Hedersdoktorer

Titeln hedersdoktor tilldelas en person som gjort framstående vetenskapliga insatser eller på annat sätt främjat forskningen vid universitetet. Hedersdoktorer vid samhällsvetenskapliga fakulteten som föreslagits av Företagsekonomiska institutionen:

 • Chetty, Sylvie Kamala, FDhc, prof., Nya Zeeland​, 2017
 • Power, Michael, FDhc, prof. i redovisning, London School of Economics, London, Storbritannien, 2013
 • Buckley, Peter J., EkDhc, prof. i internationellt företagande, University of Leeds, Storbritannien, 2010
 • Ford, David, EkDhc, prof. i marknadsföring, Univ. of Bath, Storbritannien, 2008
 • Powell, Walter W., FDhc, prof., Stanford Univ., CA, USA, 2007
 • Johanson, Jan, FDhc, prof. i international företagsekonomi, 2000
 • Stewart, Rosemary, FDhc, omvardnadsforskare, Storbritannien, 1998
 • Cunningham, Malcolm T., EkDhc, prof. i företagsekonomi, Storbritannien, 1990
 • March, James G., EkDhc, prof. i sociologi, Stanford Univ., CA, USA, 1987
 • Penrose, Edith T. , EkDhc, prof. i nationalekonomi, Storbritannien, 1984
 • Lindqvist, Sven, EkDhc, författare, 1979

Samhällsvetenskapliga fakultetens hedersdoktorer