Vår forskning

Handelsrätt är ett rättsvetenskapligt ämne i tvärvetenskaplig kontext. Vår forskargrupp är en del av den Samhällsvetenskapliga fakulteten och den Företagsekonomiska institutionen, vilket får betydelse för den teoretiska och metodologiska inriktningen i vår forskning.

Traditionellt handlar handelsrätt som rättsområde om de regler och normer som har betydelse för ekonomisk verksamhet i Sverige och internationellt. Vår forskargrupp har dock ett bredare perspektiv och studerar även offentlig verksamhet.

Inom handelsrätten bedriver vi forskning inom bland annat följande områden:

  • regleringen av den europeiska finansmarknaden,
  • artificiell intelligens och compliance management (RegTech),
  • skuldsättning och insolvens,
  • rättsliga frågor kring hållbarhet,
  • välfärdsrätt.

Vår vision är att bygga en forskningsmiljö där perspektiv från rättsvetenskap respektive företagsekonomi kan mötas i samhällsvetenskapliga rättsstudier. Forskningen inom ”law and business” bedrivs förhållandevis sparsamt även i det större internationella forskningssamhället. Företags­ekonomiska institutionen strävar därför efter att skapa en samlingspunkt för denna tvärvetenskapliga forskningsgren. Som en del av dessa strävanden arrangeras handels­rättsliga seminarier liksom större evenemang.

De senaste årens publikationer innefattar ett antal bidrag till ledande internationella och svenska tidskrifter och till samlingsverk, jämte monografier och läroböcker.

Senast uppdaterad: 2021-02-03