Juridiken och den större publiken, 20–21 augusti 2020

Handelsrätten vid Uppsala universitet inbjuder till konferens med syfte att samla hela gemenskapen av lärare och forskare inom handelsrätt som är kopplade till svenska universitet och högskolor.

Deadline för abstracts: 31 januari 2020 

Konferensen är kostnadsfri men deltagarna står för egna resor och eventuell övernattning.

Lokal: Humanistiska teatern (Google Maps), Thunbergsvägen 3, Uppsala. 

Tema

Vid 2020 års konferens vill vi fördjupa våra samtal kring de speciella utmaningar som uppkommer i mötet mellan juridiken och andra perspektiv, och som bl.a. aktualiseras i juridisk undervisning utanför juristprogrammen, i tvärvetenskapliga samarbeten, och även annars när rättsliga analyser eller ställningstaganden ska kommuniceras med andra än jurister.

Det är också vår avsikt att konferensen ska leda fram till en bok. En antologi med utgångspunkt i bidrag och samtal vid konferensen kan tjäna flera syften, inte minst att vara en utgångspunkt för fortsatta samtal och samarbeten inom den handelsrättsliga verksamheten vid våra universitet och högskolor. Studentlitteratur har anmält intresse för boken, liksom för att i förlängningen stå för utgivningen av en serie läroböcker som vi inom kollegiet i Sverige uppmuntras att skriva för våra målgrupper. Arbetet med en första sådan bok, som ska introducera till de handelsrättsliga arbetssätten och perspektiven, har redan inletts.

Vi ser handelsrätt som ett mycket vitt begrepp och välkomnar alla som känner intresse för konferensen. Inom undervisningen har handelsrätt kommit att beteckna snart sagt all undervisning i juridik som riktar sig till studenter utanför juristprogrammen, oavsett den närmare rättsliga materian. Ingen begränsning till frågor gällande kommersiell handel är alltså avsedd.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Magnus Strand.

Call for abstracts

Vill du vid konferensen lyfta ditt personliga, eller din enhets, perspektiv på någon utmaning som uppkommer inom handelsrättslig undervisning eller forskning? Då är du varmt välkommen att anmäla ditt intresse genom att sända en kort beskrivning av ditt planerade bidrag (abstract).

Abstract skickas senast den 31 januari 2020 till magnus.strand@fek.uu.se

Program

Programmet inleds strax efter lunch torsdagen den 20 augusti och avslutas omkring kl. 12 fredagen den 21 augusti. Detaljerat program anslås senare.