Marknadsföring

Dekorativ bild.

Vår forskning är organiserad i flera forskningsgrupper och verkar främst inom följande forskningsområden: 

  • Affärsrelationer i en internationell kontext
  • Företags relationer med andra organisationer och aktörer
  • Återupptagande av affärsrelationer
  • Tjänster och tjänsteinnovation
  • Teknisk utveckling och innovationsprocesser i affärsnätverk
  • Doktorandprojekt
  • Postdok-projekt

Medarbetare

Vår forskning

Forskning inom marknadsföring vid institutionen har genom åren fokuserat på internationella affärsrelationer och företagsnätverk i olika sammanhang. Den bygger på en lång tradition som går tillbaka till Jan Johansons avhandling (1966) och hans slutsatser att relationer mellan leverantörer och kunder är långsiktiga. Detta resulterade i utvecklingen av de grundläggande teoretiska idéerna som ligger till grund för det nu internationellt väletablerade industriella marknadsförings- och inköpsperspektivet samt affärsnätverk.

Internationellt samarbete med forskare från framstående universitet och handelshögskolor över hela världen har alltid varit en viktig del i vår forskningstradition. Detta inspirerar oss i vår nuvarande forskning kring olika aspekter som rör affärsrelationer och företagsnätverk, såsom innovationsprocesser i affärsnätverk och effekter av och möjligheter i omstrukturering. Tjänste- och konsumentperspektivet är ett senare tillägg till forskningsområdet och relaterar till relationer och nätverk, bland annat genom studier om värdeskapande i tjänstesystem.

Senast uppdaterad: 2021-09-07