Övriga publikationer

 • Andersson, David E.; Berger, Thor; Prawitz, Erik

  Making a Market: Infrastructure, Integration and the Rise of Innovation

  2020.

 • Brunsson, Nils

  Biographical Item: In Memoriam: James G. March. In: Organization Studies, Volume: 40 Issue: 2, Pages: 291-295

  2019.

 • Engwall, Lars

  Biographical item: James G. March. Banbrytande forskning om moderna organisationer. In: Sociologisk forskning, vol 56, 2019, issue 1, p. 71-75

  2019.

  Open access
 • Baraldi, Enrico; Ciabuschi, Francesco; Callegari, Simone; Lindahl, Olof

  Economic incentives for the development of new antibiotics: Report commissioned by the Public Health Agency of Sweden

  2019.

  Open access
 • Zander, Ivo; Blomkvist, Katarina; Kappen, Philip

  Intraprenörskapskompassen 2019: Grönt intraprenörskap

  2019.

 • Elliot, Viktor; Marton, Jan; Öhman, Peter; Stockenstrand, Anna-Karin et al.

  National implications of EU harmonization: the case of banks' reporting requirements in Sweden

  2019.

  Open access
 • Lövgren, Daniel; Pallas, Josef

  SvD Debatt. Omotiverat att ständigt hylla näringslivets ideal

  2019.

 • Fredriksson, Magnus; Lövgren, Daniel; Pallas, Josef

  Bortom uppdraget: En analys av svenska myndigheters kommunikationsaktiviteter under Almedalsveckan

  2018.

  Open access
 • Emilene, Leite

  Cooperative Innovation Networks – Why do they emerge and how are they configured?

  2018.

 • Blomkvist, Katarina; Kappen, Philip; Zander, Ivo

  Digitalt Intraprenörskap: Intraprenörkompassen 2018

  2018.

 • Baraldi, Enrico; Ciabuschi, Francesco; Callegari, Simone; Lindahl, Olof

  Ekonomiska incitamentsmodeller för utveckling av nya antibiotika: Rapport på uppdrag av Folkhälsomyndigheten

  2018.

  Open access
 • Poblete, Leon

  ”Invandringen har gett en nettovinst som inte kan överskattas”

  2018.

 • Poblete, Leon

  Venezuela väntas släppa ägandet i Nynas

  2018.

  Open access
 • Blomkvist, Katarina; Kappen, Philip; Zander, Ivo

  Intraprenörskaps­kompassen 2017

  2017.

 • Normark, Daniel; Baraldi, Enrico; Havenvid, Malena

  Karolinska Institutet tar en anamnes på:”att förverkliga forskning”: Vittnesseminarium om möjligheter och utmaningar i att nyttogöra KI’s biomedicinska forskning

  2017.

 • Åberg, Magnus; Fälting, Lars; Carlsson, Jonas; Johansson, Lars et al.

  Nya lösningar för fjärrvärme i miljonprogramsområden

  2017.

  Open access
 • Tyrstrup, Mats; Larsson, Ida

  Närvård i västra Sörmland: En berättelse om roller, relationer och avstånd

  2017.

  Open access
 • Olve, Nils-Göran

  Särredovisning av kostnader i kommunal verksamhet: Rapport från sju kommuner med erfarenhet av att rapportera om kostnader för olika kalkylobjekt

  2017.

 • Landström, Joachim

  En analys av fyra olika regleringsmodeller av vinster i Välfärdsbolag: Rapport skriven för Välfärdsutredningen (Fi 2015:01)

  2016.

 • Landström, Joachim

  En empirisk analys av vinstreglering av välfärdsföretag genomrörelseresultatbegränsning: Rapport skriven för Välfärdsutredningen (Fi 2015:01)

  2016.

 • Strand, Magnus

  EU law and interest on damages for infringements of competition law: a comparative report: Sweden

  2016.

 • Landström, Joachim

  För stora koncerner med massor av goodwill är detta en potentiell bomb

  2016.

 • Landström, Joachim

  Hotell gjorde miljonförluster – landsting tog över

  2016.

 • Prenkert, Frans; Hasche, Nina; Frostenson, Magnus; Helin, Sven

  Mat på nätet: E-handelns distributionssystem och affärsmodeller

  2016.

  Open access
 • Hadjikhani, Annoch; Thilenius, Peter

  ‘Steady-as-she-goes’ or by ‘fits and starts’: On the pivotal effect of executive expectation in the firm’s internationalization process

  2016.

 • Poblete, Leon; Pedraza, Silvia

  Chans till frihet för kubanerna

  2015.

  Open access
 • Sjöblom, Arne

  Ekonomutbildning i Skandinavien 2014: En rapport om resurstilldelning och resursanvändning

  2015.

 • Jansson, Johan; Gebert Persson, Sabine; Ågren, Karin; Gidhagen, Mikael et al.

  I besökarens fotspår: Pilotstudie av besöksnäringen i Uppsala län

  2015.

 • Hertting, Nils; Jungerhem, Sven; Sjöblom, Arne; Stenbacka, Susanne

  Kvalitetsbedömning av effektivitetsrevisionens granskningsrapporter 2015

  2015.

 • Sjöblom, Arne; Herrting, Nils; Jungerhem, Sven

  Kvalitetsbedömning av effektivitetsrevisionens granskningsrapporter 2015

  2015.