Disputation: Managing Digital Open Innovation with User Communities

  • Datum: –15.30
  • Plats: Hörsal 2 (Lecture Hall 2), Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10A, Uppsala
  • Doktorand: Ek, Peter
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Golondrian Janke
  • Disputation

Peter Ek försvarar sin avhandling i företagsekonomi: Managing Digital Open Innovation with User Communities: A Study of Community Sensing and Product Openness Capabilities in the Video Game Industry

Opponent:
Docent Daniel Tolstoy, Institutionen för marknadsföring och strategi, Handelshögskolan i Stockholm

Betygsnämnd:
Docent Jennie Björk, Integrerad produktutveckling, Institutionen för maskinkonstruktion, Skolan för industriell teknik och management, KTH
Professor Christina Keller, Institutionen för informatik och media, Uppsala universitet
Docent Philip Kappen, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Ordförande vid disputationen: 
Docent David Sörhammar, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Disputationen kommer att hållas på engelska.

Abstract, fulltext och mer information i DiVA