Disputation: Att översätta Lean till praktik i hälso- och sjukvården

  • Datum: –13.00
  • Plats: Hörsal 2 (Lecture Hall 2), Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10A, Uppsala
  • Doktorand: Larsson, Ida
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Golondrian Janke
  • Disputation

Ida Larsson försvarar sin avhandling i företagsekonomi: Att översätta Lean till praktik i hälso- och sjukvården

Opponent:
Professor Kjell Arne Røvik, Institutt for Samfunnsvitenskap, UIT/Noregs arktiske universitet

Betygsnämnd:
Docent Karin Svedberg Helgesson, Institutionen för företagande och ledning, Handelshögskolan i Stockholm
Docent Johan Jansson, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet
Professor Anna Bengtson, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Ordförande vid disputationen:
Docent Caroline Waks, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Disputationen kommer att hållas på svenska.

Abstract, fulltext och mer information i DiVA