Handelsrättsliga seminariet

Sanna Thorslund (Juridiska fakulteten, Uppsala universitet): "Familjen och borgenärerna"

Diskutant: Pernilla Tunberger (Statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet)