Särskilda öppettider studievägledningen kandidatnivå

Inför sista ansökningsdag för studier till Vt20, 15 oktober, har studievägledningen på kandidtanivå utökade öppettider.