Sista ansökningsdag för studier till Vt20

Kom ihåg att söka kurser och program inför Vt20 senast 15 oktober på antagning.se. Även du som läser inom ett program måste söka kurser inför kommande termin.