Handelsrättsliga seminariet

Professor Annina H. Persson (Örebro universitet, gästprofessor i handelsrätt vid
Uppsala universitet): "Oskäliga avtalsvillkor i kreditgivning till småföretagare?"

Diskussionspartner: Professor Lars Silver (Handelshögskolan vid Umeå universitet)

 

Det handelsrättsliga seminariet arrangeras av Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet som en tvärvetenskaplig mötesplats för rättsvetenskap och annan samhällsvetenskap.