E-workshop om läromedel inom handelsrätt

Handelsrätten i Uppsala inbjuder till e-workshop i samarbete med det handelsrättsliga nätverket i Sverige och med medverkan från Studentlitteratur.

Vi välkomnar hela kollegiet av lärare och forskare inom handelsrätt till att diskutera den angelägna frågan om läromedel för studenter som studerar juridik utanför juristprogrammen. Vår bärande tanke är att skapa en serie läromedel för våra målgrupper, och att gärna vara många som samarbetar kring att ta fram dem så att bördan på den enskilde blir mindre. Vi vill därför dels inventera efterfrågan på sådana nya läromedel inom kollegiet, dels skapa kontakt mellan frivilliga författare och redaktörer och kanske skapa några arbetsgrupper. 

Mareike Persson (Studentlitteratur) kommer att berätta om behovet av handelsrättsliga läromedel. Jan Kellgren och Ingrid Arnesdotter (Linköpings universitet) kommer att berätta om det pågående arbetet med en handelsrättslig introduktionsbok. Vi ser gärna att varje lärosäte utser åtminstone en representant som kan tala för det lokala kollegiet.

Detaljer om evenemangets former cirkuleras efter anmälan.

Anmälan
Anmälan till e-workshop sker per e-post till magnus.strand@fek.uu.se senast den 10 augusti.