Disputation: Shareholders and Cherry-Picking IPOs

Martin Abrahamson försvarar sin avhandling i företagsekonomi: Shareholders and Cherry-Picking IPOs: Studies on Shareholders, Initial Public Offerings and Firm Ownership Structure

Opponent
Professor Mika Vaihekoski, University of Turku

Betygsnämnd
Docent Stefan Sjögren, Göteborgs universitet, professor Ingeborg Waernbaum, Statistiska institutionen, Uppsala universitet, professor Ivo Zander, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Ordförande vid disputationen
Professor James Sallis, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Disputationen kommer att hållas på engelska.

Följ disputationen via Zoom. Anslut dig via den här länken eller mötets ID: 642 2396 4176.

Abstract, fulltext och mer information i DiVA