Sista dag för ansökan till Vt21

15 oktober är sista dag för ansökan till kurser och program med start Vt21. Även studenter på något av våra kandidat- och masterprogram måste söka kurser inför Vt21.

Ansökan görs på antagning.se