Extra telefontid studievägledning kandidatnivå måndag 4/1

Extra telefontid 13-15 måndag 4/1.