Handelsrättsliga seminariet: "We Are ESMA – The Success Story of European Governance Networks"

Universitetslekor Rebecca Söderström (Juridiska institutionen, Uppsala universitet) och docent Magnus Strand (Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet) inleder seminariet under rubriken "We Are ESMA – The Success Story of European Governance Networks"

Diskussionspartner: Professor Kerstin Sahlin, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Föranmälan krävs via e-post till magnus.strand@fek.uu.se senast den 22 mars. Zoom-länk och lösenord skickas till anmälda. 

Seminariet hålls på engelska. 

 

Varmt välkommen!
/Sektor handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen