Seminarium: "Organizing at the hope/hype nexus: Exploring rituals of confidence and good faith in institutional theory"

Sektor organisation

Linda Wedlin (Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet) & Noomi Weinryb (institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola): "Organizing at the hope/hype nexus: Exploring rituals of confidence and good faith in institutional theory"