Slutseminarium: "Stabilizing Change: The process of transforming the city of Kiruna"

Högre seminariet

Slutseminarium för Chelsey Jo Huisman och avhandlingen ""Stabilizing Change: The process of transforming the city of Kiruna"

Opponent: Professor Asta Salmi, University of Vaasa