Seminarium: “The survival of corporate venture unit-developed ventures – Integration or exit”

  • Datum:
  • Plats: Zoom
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Ivo Zander
  • Seminarium

Sektor entreprenörskap

Gundula Lücke och Ivo Zander: “The survival of corporate venture unit-developed ventures – Integration or exit”