Ansökan till kurser och program Vt22

Nu har ansökan till kurser och program med start Vt22 öppnat.

Ansökan sker på antagning.se med deadline 15 oktober.

Vårt utbud av kurser och program inom ämnena företagsekonomi och handelsrätt, finns på vår utbildningssida.

Ni som redan är studenter på något av våra kandidat- och magister/masterprogram hittar information på programsidorna i Studium.

Kontaktuppgifter till studievägledningen finns på fek.uu.se/utbildning/kontakta-oss/