Yunchen Sun - Slutseminarium

  • Datum: –12.00
  • Plats: Hybrid: Zoom / K312, Ekonomikum
  • Föreläsare: Yunchen Sun
  • Webbsida
  • Arrangör: Företagsekonomiska institutionen
  • Kontaktperson: Golondrian Janke
  • Seminarium

Högre seminariet i företagsekonomi

Opponent: Professor Lucia Crevani, Mälardalens Högskola