Disputation: Transforming the City of Kiruna

Chelsey Jo Huisman försvarar sin doktorsavhandling i företagsekonomi: Transforming the City of Kiruna: Stabilizing Change and Changing Stability

Opponent:
Wendy Smith, Emma Smith Morris Professor of Management , University of Delaware

Betygsnämnd:
Anna Dubois, Professor inom industriell marknadsföring och inköp, Chalmers Tekniska Högskola
Docent Johan Jansson, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet
Professor Kerstin Sahlin, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Ordförande vid disputationen:
Professor Anna Bengtson

Disputationen kommer att hållas på engelska.

Disputationen kan följas via Zoom. Kontakta Golondrian Janke för att få en zoomlänk till disputationen.

Abstract, fulltext och mer information i DiVA