Disputation: Solving for 'X'

Eve-Michelle Basu försvarar sin doktorsavhandling Solving for ‘X’: Understanding New Venture Units, vid Företagsekonomiska institutionen i Uppsala.

Opponent:
Julian Birkinshaw, Professor of Strategy and Entrepreneurship, Institute of Entrepreneurship and Private Capital, London Business School

Betygsnämnd:
Associate Professor Anna Essén, Institutionen för entreprenörskap, innovation och teknologi, Handelshögskolan i Stockholm
Docent Reza Azarian, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
Professor Josef Pallas, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Ordförande vid disputationen:
Dr. Gundula Lücke, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet

Disputationen kommer att hållas på engelska.

Disputationen kan följas via Zoom. Kontakta Golondrian Janke för att få en zoomlänk till disputationen.

Abstract, fulltext och mer information i DiVA