Studentservice öppettider inför terminsstart

Inför terminsstart har studentexpeditionen, studievägledningen samt International Mobility Office särskilda öppettider.

Öppettider terminsstart