Intervju Amalia Nilsson

Amalia Nilsson. Foto.

Amalia Nilsson är i slutfasen av sina doktorandstudier. Hon är född i Sverige men flyttade tidigt till Asien, där hon har bott i Thailand, Japan och Kina. Det föll sig naturligt att fortsätta med universitetsstudierna i USA då nästan hela uppväxten varit på amerikanska skolor. Efter att ha avslutat sin Bachelor in Economics and International Affairs återvände Amalia till Japan för att arbeta som forskarassistent på Tillväxtanalys kontor vid Sveriges ambassad i Tokyo. Arbetet innebar ett fokus på forskning och utveckling i Japan som rapporterades till berörda instanser i Sverige.

Vad lockade dig med forskarstudier?

- Många av mina kollegor på ambassaden, och många jag träffade i mitt arbete där, var disputerade. Jag tyckte att det verkade spännande och att doktorera kändes som nästa steg för att jag skulle kunna fortsätta jobba med forskning.

- När jag bestämt mig för att söka forskarutbildningen funderade jag på både USA och Japan men valde Sverige eftersom jag dels bott utomlands så länge och tyckte att det verkade både spännande och exotiskt att återvända, men också för att jag hittade Uppsala universitet och IB-gruppen som jag tyckte verkade intressant. Företagsekonomiska institutionens internationella miljö har definitivt gjort det lättare att återvända till Sverige.

Berätta om dina forskningsprojekt

- När jag började som doktorand kom jag direkt in i ett projekt kring relationen mellan huvudkontor och dotterbolag – hur kunskap skapas och överförs inom företag och hur dotterbolagen uppfattar och reagerar på att huvudkontoret fattar beslut och blandar sig i verksamheten. Det projektet var helt i linje med det jag var intresserad av och ville forska om när jag sökte utbildningen.

- I mitt avhandlingsarbete har jag gjort över 100 intervjuer med olika chefer och samlat in enkätdata från 94 företag. Det är ett arbete som tagit mycket tid. Jag har främst jobbat med mina handledare Henrik Dellestrand och Francesco Ciabuschi, men även gjort egna projekt.

- Det senaste året har jag tillbringat tid som gästforskare på INSEAD i Frankrike och University of Cambridge i England. Det har varit lärorikt att få nya perspektiv på det jag gör.

Undervisar du på några kurser?

- Just nu föreläser jag på kursen ”Corporate Strategy” på International Business-spåret på masterprogrammet. Det är första gången den ges så det har varit kul, men utmanande, att skapa kursen och alla föreläsningar från grunden.

- Den första kursen jag undervisade på var ”Cross Cultural Management” vilket var väldigt kul då det var ett ämne som varit vardag för mig innan jag kom till Uppsala. Det är också något som genomsyrar min forskning då förhållandet huvudkontor – dotterbolag är just Cross Cultural Management.

Vad har du för planer efter disputation?

- Min plan är att disputera under hösten. Jag skulle vilja fortsätta forska vidare på idéer som dykt upp under doktorandtiden. Jag tycker också att undervisning är givande. Det är särskilt kul när man kan ta med sin egen forskning och koppla det till kursen och få studenternas reaktioner på det. Så jag hoppas kunna fortsätta med detta.

Har du något tips till de som vill bli söka till forskarutbildningen?

- Det är viktigt att hitta ett ämne som du tycker är intressant. Det är en lång process att doktorera och du kommer att bearbeta ämnet in i minsta detalj.

- Ett annat tips är att vara beredd på att det är en process som tar tid. Det är som att bygga ett stort pussel där bitarna långsamt faller på plats och där man ser mer och mer vad det ska bli. Till och från ser du ingen skillnad på de blå bitarna, om de är himmel eller hav, men det är nog det som är lite av tjusningen med att fördjupa sig. Var också beredd på att det kan bli stickspår längs vägen och att du upptäcker andra vinklar allt eftersom arbetet fortskrider som gör att det kanske blir något annat än du tänkt dig från första början. Det gör jobbet varierande och spännande.

- Börja också skriva tidigt. Jag fick själv höra det när jag började men tog inte riktig till mig det och förstod inte vad det innebar eftersom jag hade mer än fullt upp med alla mina doktorandkurser som måste klaras av. Men såhär i efterhand kan jag se att man verkligen tjänar på det och att det är ett sätt att bearbeta idéer. När du väl skriver något är det inte någon slutversion vi talar om, utan forskning är att vrida och vända på ämnet och skriva nya versioner igen och igen och igen, snarare än att allt blir klart direkt.

Februari 2018

Läs mer om våra medarbetare