Intervju med studierektor Katarina Blomkvist

Katarina Blomkvist. Foto.Katarina Blomkvist är studierektor för forskarutbildningen sedan 1 juli 2017. Hon började sin akademiska bana vid Uppsala universitet där hon studerade på ekonomprogrammet samtidigt som hon läste kurser i freds- och konfliktkunskap. Hon engagerade sig också utanför studierna, bl.a. satt hon som Uppsalaekonomernas vice ordförande och som studentrepresentant i företagsekonomiska institutionsstyrelsen. Under arbetet med att skriva sin D-uppsats blev hon uppmuntrad att söka forskarutbildningen vid institutionen och hon erbjöds en plats inom entreprenörskap. Efter avlagd doktorsexamen 2009 lämnade Katarina akademin för att arbeta i Bryssel men när hon erbjöds deltagande i forskningsprojekt vid institutionen återvände hon för att sedan bli en fast medarbetare. Förutom att vara forskare och ny studierektor undervisar Katarina på kurser inom entreprenörskap både på magisterprogrammet och på grundnivå.

Berätta om din forskning och dina forskningsprojekt.

- Jag har precis avslutat arbetet med en stor intraprenörskapsrapport. Vi har gjort 4 000 intervjuer som ligger till grund för rapporten, där vi har tittat på hur företag jobbar med intraprenörskap och förnyelse. Den 14 november kommer den första Intraprenörskapskompassen att lanseras.

- Jag arbetar också med ett projekt finansierat av Handelsbanken där vi tittar på krishantering och hur kriser påverkar innovationsutvecklingen. Det kan vara så att vissa individer triggas av att ha relativt små resurser och därmed blir mer innovativa medan andra får det svårare i kristider.

Vilken är din drivkraft i forskningen?

- Den frihet och nyfikenhet som forskningen erbjuder är fantastisk. Att få utföra och arbeta med både stora datainsamlingar och djupintervjuer erbjuder en stor variation och bredd samt en genuin möjlighet till en djupare förståelse av ett fenomen. Att forska är lite som att lägga puzzel. Jag får massor av information som jag måste sätta ihop för att förstå den.

Vad lockade dig med tjänsten som studierektor för forskarutbildningen?

- Det jag vill göra är att arbeta för kvalitetssäkring av forskarutbildningen. Jag vill förbättra för doktoranderna men också säkerställa att forskarutbildningen håller en hög kvalitet.

Eftersom Katarina själv har sin doktorandtid färskt i minnet månar hon om doktoranderna. Hennes egen erfarenhet av att arbeta utomlands, i den privata sektorn och att hon fått egna forskningsanslag är erfarenheter hon kan dela med sig av till doktoranderna. Hon ser det som en viktig uppgift för institutionen att bli tydligare med att kommunicera att det är en utbildning och på ett bättre sätt förbereda studenterna på vad de ska göra efteråt.

- Det är viktigt att se till att doktoranderna inte hamnar i en dålig situation då de inte är klara med sin avhandling men inte heller får några medel från institutionen. Det är därför viktigt för doktorandernas skull att bli färdiga medan medel finns kvar. Vi måste även se till att doktoranderna är förbereda på vad som väntar efter forskarutbildningen, att de kan paketera sin kunskap om de går ut i näringslivet samt att de vet hur akademin fungerar om de vill stanna kvar och forska.

Vad har du för tips till någon som funderar på att bli forskare?

- Var nyfiken! Var nyfiken på att lära dig nya saker, och gilla den akademiska världen. Det är en fantastisk värld. Det finns inget bättre än att åka på konferenser och träffa andra som har samma intressen. Du kommer att omge dig med mängder av briljanta människor. Men du måste se till att ha en egen drivkraft och tycka det är kul med forskning.

If I have seen further it is by standing on the shoulders of Giants. ― Isaac Newton

September 2017

Läs mer om våra medarbetare