Intervju Sara Bladby

Sara Bladby. Foto.Sara Bladby är sedan 1 december 2018 studievägledare på avancerad nivå vid Företagsekonomiska institutionen. Hon är uppvuxen i Göteborg men flyttade till Uppsala 2014 för att studera till personalvetare. Planen var alltid att återvända till Göteborg efter examen, men Uppsala var en för trevlig stad för att flytta från.

Vad lockade dig att jobba som studievägledare?

- När möjligheten kom att jobba med studievägledning kände jag direkt att jag var intresserad. Att få jobba nära och träffa studenter lockade mig. När jag pluggade till personalvetare var min tanke att jobba med människor och att hitta lösningar för dem. Just den delen är något jag nu får chans att göra. Det ska bli roligt att få mer direkt och personlig studentkontakt, än bara via mejl som jag hade när jag jobbade som kursadministratör. 

- Det ska också bli intressant att jobba nära programsamordnarna och få komma mer på djupet med den utbildning vi erbjuder och bli en del av arbetet med att utveckla den.

Vilka olika studentgrupper arbetar du med?

- Jag är studievägledare för avancerad nivå vilket innebär att jag har hand om de som läser på något av våra magister- eller masterprogram på campus Uppsala och Gotland. Studenterna är både nationella och internationella. De är seniora på så sätt att de redan läst klart sin kandidatutbildning, så de är inte nya i universitetsvärlden, även om vissa är nya i det svenska systemet. Jag ser fram emot att jobba med utländska studenter. Olika kulturer intresserar mig och jag har jobbat som au pair i både Australien och England.

Vad är på gång just nu?

- Just nu pågår den internationella sökomgången till Ht19, vilket innebär många frågor från potentiella internationella studenter. De har frågor om sina meriter och hur de söker till universitetet. Ansökan stänger den 15 januari och därefter sätter granskningen och bedömningen av deras meriter igång. Det är vi på institutionen som sköter meritgranskningen, bedömer om det de läst motsvarar företagsekonomi och om de på så sätt har de ämneskompetenser som behövs för att uppfylla behörighetskraven för utbildningen.

- För mig är det stora arbetet just nu att hitta rutiner i mitt arbete. Det är mycket att hålla reda på som studievägledare, många regler, system och information som jag måste känna till för att kunna ge studenterna hjälp i deras specifika situationer. Den internationella behörighetsgranskningen är komplex eftersom det finns så många olika betygs- och utbildningssystem i världen, men jag ser fram emot detta arbete och tycker ska bli lärorikt och intressant.

December 2018