Intervju Susanne Åberg

Susanne Åberg. Foto.Susanne Åberg är ny studierektor för forskarutbildningen i företagsekonomi från 1 juli 2019. Hennes företrädare Katarina Blomkvist har redan slutat och Susanne har därför smygstartat sitt arbete.

Susanne Åberg är lektor i företagsekonomi och forskar och undervisar inom marknadsföring. Hon började sin akademiska bana vid Uppsala universitet där hon studerade på det Internationella ekonomprogrammet med fransk inriktning. Uppsatsskrivandet lockade till fortsatta studier på forskarutbildningen och hon disputerade 2013 inom industriell marknadsföring.

Arbetet som studierektor är på 40 % och utöver det kommer Susanne att forska och undervisa på kurser inom civilingenjörsprogrammet System i teknik och samhälle.

Vad lockade dig i tjänsten som studierektor?

– Det rör forskning och är en viktig del av institutionen. Det ska bli spännande att jobba med handledare och doktorander, framförallt doktorander. Som doktorand kan man uppleva sig som väldigt beroende av sin handledare. Det ska finnas någon man kan vända sig till med praktiska frågor som inte direkt rör forskningen. Även om man som studierektor kan slussa vidare ska man känna till saker. Jag tror man måste tycka om administration även om det är viktigt med ett administrativt stöd då studierektorn byts ut vart tredje år, säger Susanne.

Susanne har själv erfarenhet av administration från sin roll som forskningssamordnare. Ett arbete hon nu lämnar över till andra.

Vad är den viktigaste arbetsuppgiften för en studierektor?

– Fråga mig om tre år, svarar Susanne snabbt. När jag hade anmält intresse för tjänsten fick jag förfrågan om vad jag vill förändra. Jag tycker att det vore tecken på hybris att säga att jag ska gå in och förändra det första jag gör – innan jag vet vad jag gör. Katarina har gjort en hel del förändringar, bland annat inom rekryteringsprocessen, under sin tid som studierektor. Förändringarna måste befästas.

Ser du några utmaningar?

– En av utmaningarna jag ser, och där Katarina redan har gjort en hel del arbete, är att få till en struktur för forskarutbildningen som UKÄ kan godkänna vid en framtida utvärdering av vår forskarutbildning, men som även tar hänsyn till ”vårt sätt att göra saker” här på Feken. Det ska bli spännande att arbeta med!

System med grupphandledning

Något som Susanne skulle vilja testa när hon blivit lite mer varm i kläderna som studierektor är ett system med grupphandledning som institutionen för freds- och konfliktforskning drivit under en längre tid. Det går ut på att två handledare tillsammans driver en grupp om sex till sju doktorander som träffas på fastlagda tider.

–  Man börjar i en grupp när man blir antagen som doktorand och sedan är man med i sin grupp som består av allt från förstaårsdoktorander till sistaårsdoktorander. Man presenterar utkast till artiklar, en viss del av en artikel och tittar på review-kommentarer. Man lär sig hela processen med att skriva artiklar. Jag skulle vilja testa det här på frivillig basis. Som handledare ser jag fördelar av att andra seniora forskare hjälper till. Den enda nackdel som institutionen för freds- och konfliktforskning såg var att det kostar lite mer per doktorand och år, men systemet har höjt kvaliteten och antal forskningspublikationer, och sänkt genomströmningstiden från 5,5 till 4 år. Men det krävs att man som handledare litar på sina kollegor och låter sin doktorand vara med, säger Susanne.

Har du några tips till de som funderar på att söka till forskarutbildningen?

– Å ena sidan är det bra om man har en tydlig idé om vad man vill göra, å andra sidan så är det inte så lätt att bli antagen på vad man själv vill göra utan att man är flexibel. Söker man till riktade projekt kan de som läst på och har ett intresse ha en fördel. Om man är intresserad, ta reda på mer och ta kontakt med oss med sina frågor, avslutar Susanne.   

Juni 2019