Lärarintervju Tomas Mäkinen

Tomas Mäkinen. Foto.Tomas Mäkinen är uppvuxen i Luleå, har en gymnasieexamen från Helsingfors och sin ekonomie kandidatexamen från Uppsala universitet. Efter dryga 20 år i näringslivet, bl.a. som säljare och VD inom marknad och försäljning, återvände han till den akademiska världen. Han läste en master i Education och började jobba som lärare i Sigtuna. I februari 2010 var det sedan dags för Tomas att börja sitt arbete vid Företagsekonomiska institutionen.

Vad undervisar du i?

- Jag undervisar på kurserna Redovisning 7,5 hp, Kalkylering 7,5 hp samt distanskursen Ekonomi, redovisning och analys 15 hp. Jag undervisar också på lärarutbildningen, i ämnesdidaktik, och besöker lärarstudenternas praktikplatser och handleder deras uppsatser. 

- Jag tycker det är roligt att undervisa i dessa ämnen. Jag ser siffror som grunden i all företagsekonomi. Har man inte koll på dem blir det svårt att utföra sitt jobb. När jag jobbade inom näringslivet var det roligaste att ta fram underlag och analysera hur kan vi göra jobbet bättre, vad vi kan förändra, vad gick bra och inte bra. Även om jag har jobbat med marknadsföring har jag alltid jobbat med siffror.

Vad motiverar dig när du undervisar?

- Att det är intressant. Jag ser det som ett säljjobb, jag ska sälja kunskapen till studenterna. Det är först och främst studenterna som är min drivkraft och motivation. Det är fantastiskt att få träffa så duktiga ungdomar som är så målinriktade. Man lär sig mycket av dem eftersom de är så framåt. Det är Sveriges bästa studenter som kommer hit, det är roligt. Sedan motiverar såklart kollegorna mig också. Det kunskapsutbyte vi har är väldigt givande. Men vi har också väldigt kul tillsammans, det är kul att gå till jobbet.

Våren 2016 utsågs Tomas till terminens lärare 2016 av studenterna och blev samtidigt hedersmedlem i Uppsalaekonomerna. Det här tycker Tomas är mycket inspirerande, men också något som ger lite prestationsångest säger han med ett leende.

Hur har din bakgrund påverkat ditt perspektiv som lärare?

- Tror jag blir en bättre lärare då jag jobbat med det jag undervisar om. Jag har egna praktiska erfarenheter. Jag kommer ihåg när jag själv var student och hade lärare med erfarenhet från näringslivet. Det var så bra för man såg kopplingen till arbetslivet. Som lärare med min bakgrund och erfarenhet, vet jag vad som är relevant, men självklart måste jag förhålla mig akademiskt till frågorna. Jag måste hjälpa studenterna att bli reflektiva och kritiskt granskande.

Tomas har ett stort musikintresse och spelar själv gitarr i ett blus-rockband. Musikintresset märks också i hans undervisning. När studenterna kommer till hans föreläsningar möts de alltid av musik. Det är blandat vad som spelas, det anpassar han efter föreläsningen och kan vara allt från pop till blues.

- Jag brukar fråga studenterna om de vet vilken låt det var som spelades, men de brukar inte alltid känna igen musiken. 

Vad tycker du är roligast med ditt jobb?

- Jag har ett fantastiskt arbete där jag får betalt för att förkovra mig på arbetstid. Eftersom jag är väldigt vetgirig så finns det inget bättre yrke. Jag håller aldrig samma föreläsning två gånger, utan kollar vad som gick bra och vad kan jag göra bättre. Även om stommen är densamma så vill jag inte återvinna gamla föreläsningar, jag vill hålla mig uppdaterad. 

- Utbytet med studenterna och kollegorna är såklart också en viktig del. 

Tomas tips till dagens studenter

- Gör det till ett jobb och läs från dag ett, men glöm inte att ha roligt. 

Maj 2017

Läs mer om våra medarbetare