Sen anmälan till kurser och program

2019-04-16

De kurser/program där det kan finnas möjlighet att erbjudas plats öppnar för sen anmälan i mitten juli på antagning.se.

Uppsala universitets utbildningar stänger efter sista ansökningsdag, men vissa program och kurser öppnar i mitten av juli för sen anmälan på antagning.se. Sena anmälningar hanteras i mån av tid och i den ordning de kommit in. Mer information finns på universitetets hemsida.

Hur sena anmälningar hanteras kan du läsa om på vår sida riktad till reserver.