Tidigt avbrott på kurser/program

2021-01-13

Om du inte tänker läsa en kurs du är registrerad på ska du göra tidigt avbrott.

Deadline för tidigt avbrott är den 7 februari för kurser och kurspaket som börjar under första halvan av terminen. Du kan läsa mer om tidigt och sent avbrott på vår hemsida.

Last modified: 2021-04-01