Företagsekonomiska institutionen deltar i ny forskarskola om hållbar utveckling

2021-02-03

Uppsala universitets nya tvärvetenskapliga forskarskola på Campus Gotland med fokus på hållbar utveckling handlar om forskning kring centrala samhällsutmaningar inom bland annat förändrade energisystem, hållbar konsumtion, digital utveckling och klimatförändringar utifrån olika vetenskapliga perspektiv.

Intresset för forskarskolan har varit stort med nära 3 000 sökanden till tolv tjänster. 

– Det finns nog flera anledningar till det stora intresset, menar Jenny Helin, universitetslektor vid företagsekonomiska institutionen och föreståndare för den nya forskarskolan. Dels är det många som vill göra skillnad genom att studera och forska kring hållbarhet och som också lockas av det tvärvetenskapliga angreppssättet. Men det har nog också att göra med att Sverige har ett gott renommé när det gäller hållbarhetsfrågor. Internationellt ligger Sverige långt framme och därför är det intressant att söka sig hit och Uppsala universitet är ett starkt varumärke, det är också viktigt.

Hållbar utveckling i fokus för ny forskarskola på Campus Gotland

Från Företagsekonomiska institutionen kommer doktoranden Lotte Horikx och handledarna Anna-Carin Nordvall, Pär Ågerfalk och Mathias Cöster jobba med frågor om digital innovation för hållbar konsumtion tillsammans med en doktorand och två handledare från institutionen för informatik och media.

Last modified: 2021-06-15