"Digitalisering och Innovation" Desirée Blankenburg deltar i Forskarna på slottet 25 maj

2021-05-07

Forskarna på slottet är ett initiativ av länsstyrelsen med syfte att skapa en arena för ömsesidigt utbyte mellan universiteten och övriga aktörer i länet.

Last modified: 2021-06-16