Francesco Ciabuschi och Fredrik Tell erhåller forskningsmedel från Riksbankens Jubileumsfond

2017-10-23

Francesco Ciabuschi har tillsammans med en grupp forskare tilldelats medel för projektet: Värdeskapande i kampen mot antibiotikaresistens: En undersökning av näringslivsaktörers roller i sektoröverskridande internationella partnerskap.

Fredrik Tell har tillsammans med en grupp forskare tilldelats medel för projektet: Den svenska patentdatabasen, 1746-1975.

Mer information om vilka projekt som får bidrag från Riksbankens Jubileumsfond inom humaniora och samhällsvetenskap vid Uppsala universitet