Forskningsanslag till institutionen

2018-05-28

Vi gratulerar våra forskare som erhållit finansiering från Handelsbankens forskningsstiftelser.

Huvudsökande samt utbyten och program som tilldelats medel:

  • Jenny Helin, "Open Writing - Collaborations for Writing Differently in Academia”, 36 tkr.
  • Siavash Alimadadi Jani, Gästforskarvistelse vid The Bartlett School of Construction & Project Management, University College London (UCL), 150 tkr.
  • Cecilia Pahlberg, “Competition and Cooperation within Multinational Corporations”, 1500 tkr.
  • Fredrik Nilsson, “Integrated Reporting and Control: Bridging Technical, Organizational and Behavioural Domains”, 1064 tkr.
  • Stefan Arora-Jonsson, ”Att förstå konkurrensens effekter: Svenska gymnasieskolors konkurrensstrategier”, 2536 tkr.
  • Tina Hedmo, ”Hybridprofessionella -att hantera institutionell komplexitet inom offentlig sektor”, 1500 tkr.
  • Ulf Holm, Prolongation av projektet “Business experience: an asset or a liability to the entry on new mid-end markets?”, 805 tkr.

Läs mer om bidragen som erhållit forskningsmedel från Handelsbankens forskningsstiftelser.