Ny studie om drömmars roll för entreprenörskap

2018-09-14

"Vilken roll spelar drömmeri för entreprenörskap? Hur förhåller sig dröm till handling? Och hur kan entreprenörer utveckla sin drömkraft? Det är några av de frågor som ska få sitt svar genom det 3-åriga samarbetsprojektet Drömkontoret mellan Krinova Incubator & Science Park och en grupp forskare från Företagsekonomiska Institutionen vid Uppsala Universitet Campus Gotland."

Länk till nyheten (krinova.se 18-09-13)