Lars Engwall tilldelad Rudbeckmedaljen

2018-12-06

Rudbeckmedaljen tilldelas i år professorerna Per Artursson, Kristina Edström och Lars Engwall och delas ut vid vinterpromotionen den 25 januari nästa år. 

Uppsala universitets Rudbeckmedalj utdelades för första gången 2003. Medaljen instiftades året innan med anledning av 300-årsminnet av Olof Rudbeck d ä:s död. Den utdelas ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”.

Motivering:
Lars Engwall är professor emeritus i företagsekonomi, samhällsvetenskapliga fakulteten, vilken lärostol han innehade 1981–2009, varefter han förblivit verksam vid institutionen. Inom hans forskargärning märks studier av organisatoriska anpassningar till förändrade omvärldsvillkor samt spridning av företagsekonomiska idéer. Hans arbeten om handelshögskolornas och det företagsekonomiska ämnets framväxt har rönt stor uppmärksamhet och boken Mercury Meets Minerva (1992 och 2009) är en grundlig genomgång av såväl svensk företagsekonomi som av handelshögskolor som akademiska institutioner. Under senare år har Engwalls forskning breddats till att omfatta hela akademin och dess ledning, såsom i Universitet under uppsikt (2016).