Forskningsmedel från Handelsbankens forskningsstiftelser

2018-12-06

Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse har till ändamål att stödja samhällsvetenskaplig forskning inom främst företagsekonomi, nationalekonomi och ekonomisk historia. 

Företagsekonomiska institutionen har tilldelats följande bidrag:

Wallanderstipendier

Stipendiet ger möjlighet till tre år full finansiering till framstående nydisputerade doktorer.

  • Cong Su
  • Jason Crawford 
  • Peter Edlund  

Hedeliusstipendier

Stipendiet finansierar forskarutbildning under kortare eller längre tid vid välrenommerat utländskt universitet.

  • Alexander Gorgijevski, vistelse vid Vienna University of Economics and Business (WU).
  • Lovísa Eiríksdóttir, vistelse vid Copenhagen Business School and Hanken Business School.
  • Petya Burneva, vistelse vid Stanford University.

Forskarutbyte och spridning

Anslagen avser att stimulera till nationellt och internationellt samarbete mellan forskare samt spridning av forskningsresultat.

  • Emilia Kvarnström, Forskarutbyte och spridning.
  • Josef Pallas, Institutionalism that matters - ecologies of ideas.
  • Martin Johanson, Gästvistelse vid University of Queensland under 2019.

Läs mer på www.forskningsstiftelserna.handelsbanken.se