Ivo Zander intervjuad i Arbetsgivarpodden

2019-02-22

Ivo Zander, professor i företagsekonomi med inriktning mot entreprenörskap, dess möjligheter och risker, intervjuas i Arbetsgivarpodden om intraprenörskap. 

Hur påverkas innovation av ledarskapet, finns det skillnader i den privata kontra den statliga sektorn och hur man kan öka det digitala intraprenörskapet? 

Lyssna på intervjun.
(2019-02-13)

Senast uppdaterad: 2021-04-01