Paneldebatt: The legacy of James March

2019-04-04

Se den inspelade paneldebatten “The legacy of James March” från den årliga New Institutionalism Workshop (NIW), i år arrangerad av företagsekonomiska institutionen.

Medverkar gör Nils Brunsson, Marie-Laure Salles-Djelic och Guje Sevón.